bikšėti


bikšėti
bikšė́ti, bìkši, -ė́jo intr. šnek. smulkiais žingsniais eiti, bidzenti: Tai kurgi dabar bikšì? Pbs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • biksėti — biksėti, bìksi, ėjo intr. Ds lengvai ir greitai eiti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbikšėti — intr. šnek. bikšint ateiti: Atbikšėjo apsitaisius Trgn. bikšėti; atbikšėti; išbikšėti; nubikšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbikšėti — intr. šnek. bikšint išeiti: Ana ruošos nedaboja: išbikši sumislius, ir pabaigta Trgn. bikšėti; atbikšėti; išbikšėti; nubikšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubiksėti — nubiksėti, nùbiksi, ėjo intr. lengvai ir greitai nueiti: Tik bikst bikst ir nubiksėjo Ds. biksėti; nubiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubikšėti — intr. šnek. bikšint nueiti: Jonas, brylių užsidėjęs, pas Varutę nubikšėjo LTR(Lkm). bikšėti; atbikšėti; išbikšėti; nubikšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language